Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PRODUKTY

 Nawożenie azotowe

FORTESTIMY

Nawozy dolistne

Jesienne nawozy dolistne

 Produkty dodatkowe

CAMPOFORT Fosfamid

 

Dane rejestracyjne:

Wprowadzony na rynek jako nawóz WE, numer typu 6.2 nawóz płynny NP z manganem.

Charakterystyka produktu:

Nawóz dolistny o działaniu stymulacyjnym przeznaczony do aplikacji jesiennych do zbóż ozimych. 

Cel aplikacji i sposób działania:

Zwiększanie aktywności roślin poprzez polepszenie przyswajania składników odżywczych z gleby i zwiększenie tworzenia biomasy roślin. Powoduje szybszy wzrost systemu korzeniowego, tworzenie i magazynowanie substancji zasobowych co lepiej przygotowuje roślinę do przezimowania.

Zawarte w nawozie składniki odżywcze umożliwiają szybkie i intensywne działanie biologicznie aktywnych substancji organicznych.

Skład:

Składniki odżywcze N, P, Mn i biologicznie aktywne substancje organiczne. Wszystkie substancje są w formach w pełni rozpuszczalnych w wodzie.

Substancje odżywcze:

N 96 g/l; P2O5 120 g/l; Mn 5 g/l

Substancje organiczne:

Substancje organiczne, które wpływają na metabolizm rośliny na poziomie hormonalnym i za pośrednictwem właściwości elicytacyjnych.

Dalsze ich funkcje to wpływ na właściwości fizyczne nawozu – funkcje adiuwantu, ochrona przeciwko zmywaniu, wsparcie przenikania składników odżywczych przez tkanki wierzchnie oraz ograniczenie krystalizacji substancji odżywczych.

Zalecenia aplikacji:

Roślina

termin

dawka

ilość wody

zboża ozime

od fazy 2 liścia

10 l/ha *

200 – 600 l/ha


*Temperatura w czasie aplikacji i kilka dni po nie powinna spaść poniżej  5 °C

Mieszalność:

Na podstawie doświadczenia można CAMPOFORT Fosfamid mieszać z większością środków ochrony roślin i morforegulatorów, jednakże zalecamy przeprowadzić próbę mieszalności ze względu na zmienną jakość wody.

CAMPOFORT Fosfamid dodaje się do roztworu roboczego jako ostatnią substancję po dokładnym wymieszaniu pozostałych składników

Opakowania­:

Kanistry 20 l (2 ha)
Opakowania jumbo 500 l (50 ha) i 1000 l (100 ha)

 

POBIERZ

- ulotka

- etykieta

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?