Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PRODUKTY

 Nawożenie azotowe

FORTESTIMY

Nawozy dolistne

Jesienne nawozy dolistne

 Produkty dodatkowe

UREAstabil

 

Dane rejestracyjne:

Wprowadzony na rynek jako nawóz WE, numer typu…..., numer rejestracji ÚKZÚZ …..

Charakterystyka produktu:

UREAstabil jest nowoczesnym skoncentrowanym nawozem na bazie azotu amidowego z zawartością inhibitora ureazy (NBPT). Granule nawozu są przesiewane, co zapewnia wyższą równomierność aplikacji i jednocześnie brak obecności frakcji pyłowej w nawozie. Inhibitor ureazy, którym jest granula pokryta, oddala w czasie przemianę CO(NH2)2 na NH4+ i zwiększa poprzez to bezpośrednią skuteczność aplikowanego azotu. Do hydrolizy dochodzi dopiero po rozrzedzeniu roztworu nawozu w glebie, gdy dojdzie do zmniejszenia koncentracji inhibitora. Poprzez działanie inhibitora nie dochodzi do powierzchniowych strat N poprzez ulatnianie się N, zabezpiecza on także przesuwanie się N w profilu glebowym do strefy korzeniowej przez co jest także ograniczona niepożądana przemiana NH4+ przy powierzchni gleby gdzie N jest niedostępny dla roślin.

Cel aplikacji i sposób działania:

Nawóz UREAstabil używamy tam gdzie potrzebujemy, aby przy powierzchniowej aplikacji zapewnić szybsze przesuwanie się azotu do strefy korzeniowej oraz zwiększyć jego dostępność dla roślin. Używając UREAstabil jest eliminujemy tzw. „powolne działanie“ mocznika a jednocześnie są przez konkretny czas utrzymujemy jego zalety. Dalszą zaletą jest ograniczanie strat azotu przez ulatnianie się amoniaku, w momencie kiedy nie ma możliwości bezpośredniego zaprawienia nawozu.

Wysoki efekt technologii wykorzystania nawozu UREAstabil tworzą dwa podstawowe filary:
• wysoka dawka jednorazowa

• aplikacja w czasie obecności wody

Skład:

N 46 %
NBPT - inhibitor ureazy

Zalecenia aplikacji:

Aktualnie zalecamy wykorzystanie w następujących technologiach:

  • jesienne aplikacje UREAstabil w rzepaku ozimym
  • wiosenne aplikacje UREAstabil w pszenicy ozimej (dawka regeneracyjna lub wczesna druga dawka)
  • wiosenna aplikacja UREAstabil seeding quality przy zakładaniu plantacji roślin jarych
  • UREAstabil dla wschodów kukrydzy.

Dawkowanie:

Przy ustalaniu dawek UREAstabil wychodzimy z całkowitego zapotrzebowania N względem planowanego plonu i zawartości Nmin w glebie.

Orientacyjnie dawka i termin aplikacji dobiera się do rodzaju gleby i średniej ilości opadów w danej lokalizacji.

Według średnich opadów – w miejscach mniej narażonych na susze możemy wybierać późniejsze terminy z zalecanych, w rejonach częściej występujących susz wybieramy terminy wcześniejsze.

Według rodzaju gleby – na glebach lekkich wybieramy dawki w dolnych granicach zaleceń na glebach średnich i ciężkich możemy stosować dawkę w ramach górnej granicy zaleceń odpowiednio do rośliny czy też systemu nawożenia.

W rejonach z występowaniem typowej suszy wiosennej lepsze efekty dają dawki wczesne i jednorazowo wyższe, czasami nawet cała dawka N jako nawożenie regeneracyjne lub przedsiewne.

Roślina

termin

dawka

Pszenica ozima

Nawożenie regeneracyjne i produkcyjne

150 - 300 kg/ha

Jęczmień jary

Przedsiewnie lub pod korzeń

100 - 200 kg/ha

kukurydza

Przedsiewnie lub pod korzeń

200 - 400 kg/ha

Rzepak ozimy

Nawożenie jesienne*
nawożenie regeneracyjne lub produkcyjne

80 - 130 kg/ha*
200 - 300 kg/ha

 Mieszalność:

 

Opakowania­:

Big-bag 500kg i 1000kg

Fotogaleria:

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?