Produkty

FORTE beta®

Nawóz dolistny z nowej linii w pełni rozpuszczalnych (bez zawiesiny) nawozów dolistnych, nawiązujący do cieszącej się wielką popularnością linii Fortestim. Zawierający głównie magnez, cynk (EDTA), mangan (EDTA), bor (MEA) i molibdena także kwasy humusowe i aminokwasy.

Dawkowanie: 4 litry/ha

Opakowanie: kanistry 20l, pojemniki 400l i 1000l

Charakterystyka produktu

Nawóz dolistny należący do grupy w pełni rozpuszczalnych – niezawiesinowych nawozów dolistnych, przeznaczony do poprawy kondycji zasiewów, zwłaszcza przed rozpoczęciem intensywnego wzrostu wiosną.

Korzyści ze stosowania nawozu FORTE beta®

  • przyspieszenie regeneracji i ukorzenienia ozimin
  • wspomaganie rozpoczęcia wegetacji i ukorzenienia upraw jarych i wieloletnich
  • poprawa wykorzystania stosowanego azotu (dawki regeneracyjne, produkcyjne i podstawowe) oraz innych składników odżywczych
  • zmniejszenie ukrytego deficytu mikroelementów w niesprzyjających warunkach (nieodpowiednie pH, zbytnie zawilgocenie czy wysuszenie profilu glebowego)

Zalety nawozu FORTE beta®

  • kompleks wyselekcjonowanych składników odżywczych i specyficznych organicznych substancji redukujących stres
  • mikroelementy w postaci całkowicie rozpuszczonej, tj. szybko przyswajalne i wysoce skuteczne
  • ilość mikroelementów pokrywa zapotrzebowanie uprawianych roślin
  • opłacalne ekonomicznie rozwiązanie