Produkty

NanoFYT Si®

Substancja wspomagająca zawierająca krzem.

Opakowanie: kanistry 5 l i 20 l.

Charakterystyka produktu

Substancja wspomagająca zawierająca krzem.

Dane rejestracyjne

Wprowadzony do obrotu jako substancja wspomagająca, numer rejestracyjny ÚKZÚZ 3835.

Cel użycia i sposób działania

NanoFYT Si® to preparat zawierający stabilizowane nanocząstki SiO2, przeznaczony do dokarmiania pozakorzeniowego metodą oprysku dolistnego. Produkt przeznaczony do szybkiego dostarczania krzemu w zbożach. Krzem zwiększa wytrzymałość ścian komórkowych roślin, czego wynikiem jest wzrost sztywności kutikuli liścia oraz zwiększeniem tolerancji na szkodniki i choroby. Zmniejsza to również parowanie wody w porze suchej. Preparat zawiera również naturalne estry jako substancje formulacyjne, natomiast zastosowanie kompleksu nanocząstek zawierających krzem wraz z tymi naturalnymi estrami korzystnie wpływa na kondycję upraw uprawnych i znacząco przyczynia się do redukcji stresów biotycznych i abiotycznych w okresie wegetacji.

Składniki

zawiera 20% uwodnionych cząstek SiO2.n H2O

Dawkowanie

roślina termin zabiegu ilość zabiegów zalecana dawka (l/ha) dawka wody (l/ha)
pszenica ozima po wykłoszeniu 1 – 2 0,3- 0,4 150 – 300
pszenica jara po wykłoszeniu 1 – 2 0,3- 0,4 150 – 300
jęczmień jary po wykłoszeniu 1 – 2 0,3- 0,4 150 – 300
jęczmień ozimy po wykłoszeniu 1 – 2 0,3- 0,4 150 – 300
trawy na ziarno przed okresem powstawania ziaren 1 – 2 0,3- 0,4 150 – 300
kukurydza od połowy czerwca do końca lipca 1 – 2 0,3- 0,4 150 – 300
 burak cukrowy od połowy lipca do końca sierpnia  1 – 2  0,3- 0,5   150 – 300

 

Mieszalność

Bazując na doświadczeniu, NanoFyt Si® można mieszać z większością środków ochrony roślin i morfogulatorów, ale zalecamy wykonanie testu mieszalności w odniesieniu do zmiennej jakości wody. NanoFyt Si® dodawany jest do cieczy opryskowej jako ostatni składnik po dokładnym wymieszaniu poprzednich substancji.