Technologie

Kluczowe punkty odżywiania jęczmienia jarego:

Uzupełnienie zapasu azotu w strefie korzeniowej

StabilureN® 30

 • inhibitor ureazy do nawozów typu RSM,RSMS
 • poprawia przenikanie aplikowanego powierzchniowo azotu amidowego do korzeni roślin
 • ogranicza straty azotu powodowane ulatnianiem się amoniaku
 • dawka 0,1 l / 100 l nawozu typu RSM
 • możliwość łączenia ze środkami ochrony roślin i regulatorami wzrostu

Wytworzenie powierzchni liści i utrzymanie ich wysokiej aktywności, ograniczanie redukcji elementów plonotwórczych

RETAFOS®prim

 • nawóz dolistny do wszystkich roślin
 • fosfor i potas w szybko przyswajalnych formach w porównaniu z nawozami konwencjonalnymi
 • biologicznie aktywne składniki organiczne o działaniu antystresowym (humusy, aminokwasy, betaina)

FORTEalfa®, FORTEgama®

 • nawozy dolistne z kombinacją składników odżywczych i antystresowych (humasy, aminokwasy, betaina)
 • idealny do zastosowań przy ograniczeniu przyswajania składników odżywczych przez korzenie (susza, zawilgocenie)
 • możliwość zastosowania również do zmniejszania niedoborów składników odżywczych

Nawozy CAMPOFORT®

 • gama nawozów dolistnych z kompleksem składników odżywczych i substancji biologicznie czynnych,
 • aplikacja na podstawie oceny stanu zasiewów – tłumienie niedoborów składników odżywczych i wyrównanie ich proporcji
 • dawka 5 do 10 l/ha, BBCH 30 – 59

Powierzchnia liści tworzy zasoby do budowy roślin, a tym samym do tworzenia elementów plonotwórczych. Roślina ma wtedy do dyspozycji więcej źródeł energii, które może wykorzystać do stłumienia czynników stresowych spowodowanych pogodą, chorobami lub szkodnikami.

Wsparcie tworzenia i przemieszczania asymilatów do ziarna

K-ŻEL 175

 • nawóz dolistny o wysokiej zawartości potasu i składniku żelowym zapobiegającym wysychaniu i krystalizacji roztworu nawozu na powierzchni liści
 • wspomaganie produkcji cukrów – źródło skrobi, która stanowi 2/3 ziarna
 • dawka 4 – 5 l/ha, BBCH 39 – 49

NanoFYT Si®

 • nanocząsteczki krzemu z naturalnymi estrami
 • poprawa gospodarki wodnej w końcowych fazach wegetacji
 • wzrost zawartości substancji azotowych w ziarnie
 • dawka 0,3 – 0,4 l/ha, aplikacja w BBCH 55 – 69

Potas wspomaga tworzenie i transport substancji białkowych, które stanowią 2/3 ziarna a to oznacza pełne i dobre jakościowo ziarno.