Produkty

StabilureN®30

Substancja doglebowa w postaci płynu, której podstawowym składnikiem jest inhibitor ureazy w specjalnym układzie rozpuszczalników.

Opakowanie: kanistry 10 l

Charakterystyka produktu

Substancja doglebowa w postaci płynu, której podstawowym składnikiem jest inhibitor ureazy w specjalnym układzie rozpuszczalników.

Dane rejestracyjne

Wprowadzony do obrotu jako doglebowa substancja wspomagająca, numer rejestracyjny ÚKZÚZ 3029.

Cel użycia i sposób działania

StabilureN®30 służy do poprawy właściwości nawozów zawierających mocznikową (amidową) formę azotu.

StabilureN®30 czasowo ogranicza konwersję mocznika do amonowej formy azotu, a tym samym sprzyja przenikaniu azotu do strefy korzeniowej nawet przy minimalnych opadach. Zmniejsza również straty azotu poprzez ulatnianie się amoniaku do atmosfery.

StabilureN®30 stosuje się w połączeniu z płynnymi nawozami, takimi jak RSM, roztwory mocznika i tym podobne, które zawierają co najmniej 50% azotu w formie amidowej.

Składniki

NBPT – inhibitor ureazy

Specjalny system rozpuszczalników

Dawkowanie

chroniony nawóz StabilureN®30 – dawkowanie
RSM 0,8 do 1,24 l/m3
roztwory mocznika 1,4 do 2,5 ml/kg rozpuszczonego mocznika

 

Mieszalność

Bazując na doświadczeniu, StabilureN®30 można mieszać z większością środków ochrony roślin i morfogulatorów, ale zalecamy wykonanie testu mieszalności w odniesieniu do zmiennej jakości wody.

StabilureN®30l Fe dodawany jest do cieczy opryskowej jako ostatni składnik po dokładnym wymieszaniu poprzednich substancji.