Technologie

Kluczowe punkty żywienia rzepaku ozimego:

Zapewnienie silnych roślin przed nadejściem zimy

RETAFOS®prim – fosfor i potas dla mocnych i słabych roslin

 • maksymalne wykorzystanie dni sprzyjających wzrostowi
 • nie zwiększa ryzyka nadmiernego wzrostu
 • fosfor i potas w szybko przyswajalnych formach w porównaniu z nawozami konwencjonalnymi
 • dawka 5 l/ha od fazy 3 liścia, można łączyć z regulatorami wzrostu lub fungicydami

Uzupełnienie zapasu azotu w strefie korzeniowej

StabilureN® 30

 • inhibitor ureazy do nawozów typu RSM,RSMS i AmisaN
 • poprawia przenikanie aplikowanego powierzchniowo azotu amidowego do korzeni roślin
 • ogranicza straty azotu powodowane ulatnianiem się amoniaku
 • dawka 0,1 l / 100 l nawozu typu RSM
 • możliwość łączenia ze środkami ochrony roślin i regulatorami wzrostu

Wspomaganie intensywnego pobierania składników odżywczych, wspomaganie wzrostu i aktywności roślin

RETAFOS®prim

 • nawóz dolistny do wszystkich roślin
 • fosfor i potas w szybko przyswajalnych formach w porównaniu z nawozami konwencjonalnymi
 • biologicznie aktywne składniki organiczne o działaniu antystresowym (humusy, aminokwasy, betaina)

FORTEalfa®, FORTEbeta®, FORTEgama®

 • nawozy dolistne z kombinacją składników odżywczych i antystresowych (humasy, aminokwasy, betaina)
 • idealny do zastosowań przy ograniczeniu przyswajania składników odżywczych przez korzenie (susza, zawilgocenie)
 • możliwość zastosowania również do zmniejszania niedoborów składników odżywczych

Nawozy CAMPOFORT®

 • gama nawozów dolistnych z kompleksem składników odżywczych i substancji biologicznie czynnych,
 • aplikacja na podstawie oceny stanu zasiewów – tłumienie niedoborów składników odżywczych i wyrównanie ich proporcji
 • dawka 5 do 10 l/ha, BBCH 30 – 59